Rejestracja:  663 669 888  

 Kardiolog — Gabinet kardiologiczny — Wyry 

 

Gabinet Kardiologiczny oferuje konsultację medyczną, kompleksowe nieinwazyjne badania diagnostyczne oraz leczenie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, w szczególności chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu, nadciśnieniem tętniczym.

 

OFERTA GABINETU:

  • konsultacja kardiologiczna,
  • kontynuacja leczenia po hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych,
  • konsultacja przed zabiegami/operacjami niekardiologicznymi,
  • kwalifikacja do ablacji zaburzeń rytmu,
  • kwalifikacja i przygotowanie do leczenia kardiochirurgicznego,
  • badanie EKG,
  • Holter 24-godzinny EKG,
  • Holter EKG 12 odprowadzeniowy,
  • Holter EKG 7-dniowy,
  • UKG (ECHO).

 

Kardiolog

Konsultacja kardiologiczna
(w cenie EKG)  


300 zł  

Echo serca

150 zł

Holter EKG 24 h

150 zł

Holter  EKG 48 h

200 zł

Holter EKG 7 dniowy

350 zł

Holter 12 odprowadzeniowy

250 zł

EKG (lub w cenie konsultacji)

30 zł

Gabinet czynny:

poniedziałek 16 00-20 00

 

 

REJESTRACJA: 663 669 888 »

 

Po zakończeniu stażu rozpoczęłam pracę na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Świętochłowicach, gdzie otworzyłam specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Od  2009 do 2020 roku pracowałam w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie kontynuowałam szkolenie specjalizacyjne w ramach chorób wewnętrznych, a następnie kardiologii.

Od roku 2020 jestem związana z Chorzowskim Centrum Kardiologii SCANMED, pracując na Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

W moim obszarze  zainteresowań leży nieinwazyjna diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi oraz przewlekłymi zespołami wieńcowymi, a także szeroko pojęte strukturalne choroby serca takie jak wady serca, kardiomiopatie. Samodzielnie wykonuję badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe oraz kontrole rozruszników. Ponadto interpretuję zapisy EKG metodą Holtera.

Przez wiele lat swojej pracy zdobyłam doświadczenie pozwalające na świadczenie usług o wysokim standardzie. Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Systematycznie uczestniczę w szkoleniach oraz sympozjach podnosząc swoje kwalifikacje.