Rejestracja:  663 669 888  

 Nasz personel medyczny — Centrum Medyczne Wyry

 

Doświadczony zespół specjalistów naszego centrum jest gwarancją najwyższej jakości leczenia oraz profesjonalnej opieki nad pacjentem. Nieustanie podnosimy kwalifikacje, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

 

Poznaj naszych specjalistów:

 

Po zakończeniu stażu rozpoczęłam pracę na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Świętochłowicach, gdzie otworzyłam specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych. Od  2009 do 2020 roku pracowałam w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie kontynuowałam szkolenie specjalizacyjne w ramach chorób wewnętrznych, a następnie kardiologii.

Od roku 2020 jestem związana z Chorzowskim Centrum Kardiologii SCANMED, pracując na Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

W moim obszarze  zainteresowań leży nieinwazyjna diagnostyka i leczenie chorych z ostrymi oraz przewlekłymi zespołami wieńcowymi, a także szeroko pojęte strukturalne choroby serca takie jak wady serca, kardiomiopatie. Samodzielnie wykonuję badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe oraz kontrole rozruszników. Ponadto interpretuję zapisy EKG metodą Holtera.

Przez wiele lat swojej pracy zdobyłam doświadczenie pozwalające na świadczenie usług o wysokim standardzie. Jestem członkiem Polskiego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Systematycznie uczestniczę w szkoleniach oraz sympozjach podnosząc swoje kwalifikacje.

Na co dzień zajmuję się terapią noworodków w zakresie karmienia, terapią miofunkcjonalną dzieci i dorosłych, w skład której wchodzi terapia aparatu mowy tj. np.: połykanie, artykulacja, przygotowanie do aparatu ortodontycznego oraz terapia czaszkowo-krzyżowa.

W celu zapewnienia moim pacjentom najwyższej jakości usług uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i terapii miofuncjonalnej obejmującej pielęgnację neurorozwojową dziecka w pierwszym roku życia, integrację odruchów ustno-twarzowych, elektrostymulację w logopedii. Jestem również instruktorem masażu Shantala oraz terapii czaszkowo-krzyżowej.

Kwalifikacje zdobywałam, współpracując ze Szpitalem Św. Barbary w Sosnowcu, w Reptach oraz MSWiA w Katowicach, oraz prowadząc własny gabinet. Posiadam doświadczenie w obszarze diagnozowania, konsultacji oraz psychoedukacji młodzieży, oraz osób dorosłych. Moimi pacjentami są dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe. Metody, które stosuję, to przede wszystkim diagnoza oparta na wywiadzie, obserwacji i testach psychologicznych.

To, co dla mnie najważniejsze to indywidualne podejście do każdego problemu, przyjazne wsparcie dla wszystkich pacjentów oraz dyskrecja. Podczas pracy, najważniejszy dla mnie jest komfort pacjenta oraz jego potrzeby. Wierzę w dobroć i potencjał każdego człowieka. W pracy z pacjentem niezwykle ważne jest dla mnie wsparcie oraz towarzyszenie w procesie zmiany, podążanie za jego potrzebami oraz wzmacnianie jego mocnych stron.

Jestem zwolenniczką nurtu integracyjnego w pomocy psychologicznej. Pozwala on na zidentyfikowanie tych schematów funkcjonowania, które w negatywny sposób determinują zachowanie i emocje. Nurt integracyjny zwraca szczególną uwagę na zdarzenia związane z poczuciem skrzywdzenia, osamotnienia czy odrzucenia.

Każdy pacjent jest dla mnie indywidualnością, dla której chcę stworzyć bezpieczną przestrzeń, sprzyjającą w radzeniu sobie z lękiem, stresem, traumą czy innymi emocjami, które powodują życiowy dyskomfort.

Prywatnie jestem niepoprawną optymistką, osobą empatyczną, pasjonatką podróży i czytania  książek. W życiu cenię naturę i przyjaciół tych dwu i czworonożnych.